Publiczna Szkoła Podstawowa w Skórce

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W SKÓRCE
ul. Złotowska 4
64-917 Skórka
tel. 067 - 263 17 29
fax 067 - 263 17 29

KRÓTKI RYS HISTORYCZNY

Szkoła Podstawowa w Skórce powstała w 1945 roku. Obecny budynek został oddany do użytku 22 czerwca 1961 roku jako szkoła ośmioklasowa. Przez kolejne lata placówka przybierała różne formy organizacyjne od 1976 roku była szkołą trzyklasową, od 1985 roku pięcioklasową, od 1986 roku sześcioklasową i ponownie od 1987 roku ośmioklasową.

Funkcje kierownicze w szkole kolejno pełnili:

- dyrektor pan Franciszek Szkudlarek,
- p.o. dyrektora pani Domicela Michalak,
- kierownik pani Arletta Żarczyńska,
- dyrektor pani Krystyna Rojewska.
Od 1999 roku PSP w Skórce jest pełną sześcioklasową szkołą podstawową, do której uczęszczają uczniowie z czterech sąsiadujących ze sobą miejscowości: Skórki, Rogownicy, Dolnika i Paruszki. Dzieci mają zapewniony bezpłatny transport do szkoły i z powrotem.

Dla uczniów dojeżdżających oraz wymagających dodatkowej opieki działa świetlica szkolna. Ponadto w placówce funkcjonuje biblioteka szkolna, z której mogą korzystać uczniowie, rodzice nauczyciele oraz inni mieszkańcy naszych miejscowości.

Po zakończeniu lekcji dzieci i młodzież mogą uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach pozalekcyjnych, zgodnie z własnymi zainteresowaniami tj.:

- kółko taneczne,
- kółko artystyczne (teatralne, plastyczne, muzyczne),
- kółko matematyczne,
- kółko rekreacyjno - sportowe dla klas I - III i IV - VI.
W placówce pracuje 11 nauczycieli, którzy mają pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu. Od 2002 roku funkcję dyrektora szkoły pełni pani Danuta Balcer.
Celem szkoły jest stworzenie możliwości rozwoju dzieci i młodzieży w sferze społecznej, intelektualnej, moralnej i fizycznej, by wychowankowie byli przygotowani do dalszej nauki w szkole średniej ogólnokształcącej (gimnazjum i liceum) lub zawodowej.

SZKOŁA OBECNIE

W chwili obecnej naukę w PSP w Skórce pobiera 112 uczniów. 63 z nich dojeżdża z okolicznych miejscowości. Szkoła dysponuje 6 salami lekcyjnymi, 1 pracownią komputerową, salą gimnastyczną i boiskiem. W szkole funkcjonuje biblioteka i świetlica.

W roku szkolnym 2002/2003 uczniowie PSP w Skórce brali udział w wielu konkursach szkolnych, gminnych i powiatowych. Do szczególnych osiągnięć uczniów na szczeblu gminnym i powiatowym należą:

wyróżnienie ucznia klasy III za najciekawszą kartkę świąteczną w Powiatowym Konkursie Plastycznym,

II miejsce w II Pilskim Konkursie Plastycznym pt. "Łowiectwo w oczach dziecka" w kategorii klas I - III,

II miejsce w Gminnym Konkursie Plastycznym "Mój świat" w kategorii klas I - III,

II miejsce w Gminnym Konkursie Recytatorskim w kategorii klas IV - VI,

I miejsce i wyróżnienie dla 2 uczniów w Gminnym Konkursie Recytatorskim w Krajence, w kategorii klas I - III,

wyróżnienie ucznia za najciekawszą kartkę świąteczną w Powiatowym Konkursie Plastycznym.

Znaczące sukcesy odnosiła również grupa teatralna "Amatorzy":

II miejsce w I Przeglądzie Teatrów Dziecięcych w Krajence oraz wyróżnienie dla 2 uczniów za grę aktorską,

I miejsce w V Powiatowym Przeglądzie Dziecięcych Zespołów Artystycznych w Jastrowiu.

Uczniowie reprezentowali z powodzeniem nasze placówki także w innych kategoriach:

I wyróżnienie w kategorii - zespoły wokalne - dla zespołu "Nutki" oraz II wyróżnienie dla uczennicy w kategorii - recytacja - w V Powiatowym Przeglądzie Zespołów Artystycznych w Jastrowiu,

wyróżnienie dla zespołu "Noelki" w Powiatowym Konkursie Pieśni Religijnej,

III miejsce w gminnym konkursie "Prewencja na wesoło".

W roku szkolnym 2003/04 uczniowie PSP w Skórce brali udział w wielu konkursach szkolnych, gminnych i powiatowych. Do szczególnych osiągnięć uczniów na szczeblu gminnym i powiatowym należą:

I miejsce uczennicy klasy I i wyróżnienie ucznia klasy I w Miejsko - Gminnym Konkursie Plastycznym w Krajence,

wyróżnienie w Konkursie Pieśni Religijnej w Krajence dla zespołu "Krajeńskie Promyczki" z klasy III,

I miejsce w Gminnym Konkursie Ortograficznym Klas III,

II miejsce w Miejsko - Gminnym Konkursie Recytatorskim w kategorii klas I - III,

II miejsce w Miejsko - Gminnym Konkursie Recytatorskim w kategorii klas IV - VI,
I miejsce w VI Powiatowym Przeglądzie Dziecięcych Zespołów Artystycznych w Jastrowiu oraz wyróżnienie dla 2 uczniów za grę aktorską,

wyróżnienie w Konkursie Plastycznym "Wakacje 2003" dla ucznia klasy IV,

I miejsce w Festiwalu Pieśni Religijnej Krajenka 2003 dla uczennicy klasy IV,

3 wyróżnienia za udział w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym "Kangur 2004",

II miejsce w Konkursie Języka Polskiego Klas VI Gminy i Miasta Krajenka,

I miejsce w Gminnym Konkursie Matematyczno - Przyrodniczym "Zielono mi..." dla klas VI i I gimnazjum,

III miejsce w gminnym konkursie "Prewencja na wesoło".

tekst pobrano z witryny http://www.krajenka.pl