Sołtys i Rada Sołecka w Skórce

Obecny Sołtys miejscowości Skórka:
Barbara Koper - Skórka, ul. Kowalowa 9

Rada Sołecka:
- Adam Klaryński,
- Paweł Owsianny,
- Klaudia Koper,
- Jan Babut,
- Mateusz Ślebioda.

Poprzedni Sołtysi:
? Rott - 1 kadencja, lata: 1945-1947,
Jan (?) Bojarski - 1 kadencja, lata: 1947-1955,
Wawrzyniec Plebanik - 1 kadencja, lata: 1955-1959,
Bronisław Matyszczak - 1 kadencja, lata: 1959-1963,
Franciszek Waliszewski - 3 kadencje,
Eugeniusz Maćczak - 1 kadencja,
Zygmunt Strefik - 1 kadencja,
Czesława Streflik - 1 kadencja,
Mieczysław Iwasiuk - 2 kadencje,
Zbysław Gnaciński - 2 kadencje, lata: 1991-1999,
Jan Waliszewski - 2 kadencje, lata: 1999-2007,
Regina Lamtschek - 1 kadencja, lata: 2007-2011,
Jan Babut - 1 kadencja, lata: 2011-2015.