Uwagi do Planu odnowy miejscowości Skórka na lata 2007-2013 oraz List do Rady Sołeckiej do Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka oraz doradcy spoza gminy - Pani Mirosławy Rutkowskiej-Krupce

"Planu odnowy miejscowości Skórka na lata 2007-2013".

Poniżej zamieszczam zgłoszone uwagi do Planu odnowy miescowości oraz List do Rady Sołeckiej wsi Skórka do Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka oraz doradcy spoza gminy - Pani Mirosławy Rutkowskiej-Krupki

- Uwagi do planu odnowy oraz list Rady Sołeckiej (format pliku .pdf )