Absolutorium dla burmistrza Krajenki

KRAJENKA. W piątek (18.04.2008), przy dwóch głosach wstrzymujących się, radni przegłosowali absolutorium dla burmistrza Janusza Szczerbiaka. Radni rozpatrzyli sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok oraz planu finansowego instytucji kultury. Sprawozdanie przestawił skarbnik gminy Mirosław Machejek.

- Budżet wykonany został prawidłowo i w 100%. Nasza nadwyżka wyniosła nieco ponad 504 tys. zł. Gmina nie ma żadnego zadłużenia, a taki stan pozwala nam na szybkie zaciągnięcie kredytu, jeśli takowy byłby nam potrzebny - powiedział Mirosław Machejek. Wniosek o udzielenie absolutorium zgłosił przewodniczący komisji rewizyjnej Piotr Jończyk. Absolutorium zostało przegłosowane prawie jednogłośnie. Od głosowania wstrzymali się Małgorzata Mila i Jakub Niedźwiecki.
W toku obrad zatwierdzono również plan odnowy miejscowości Skórka na lata 2007-2015. Pod koniec sesji wystąpiła sołtys Skórki Regina Lamtschek, która zaapelowała do radnych o modernizację ulicy Leśnej w Skórce.
- Liczne inwestycje prowadzone przez władze gminy wzbudzają w nas nadzieję, iż w najbliższym czasie w budżecie gminy znajdą się fundusze na modernizację ulicy Leśnej, o naprawę której mieszkańcy naszej wsi proszą władze gminy od lat. Jest to droga dojazdowa do gruntów rolnych. Od kilku lat uszkadzane są samochody z ponad 20 domostw i dwóch znaczących dla naszej wsi firm - Zakładu Kamieniarskiego i DM-Pol, znajdujących się przy tej drodze. Użytkownicy tej drogi sami o nią dbają - wyrównują, zasypują wyrwy, ale jest to działanie krótkotrwałe. Od 15 lat zakład drzewny DM-Pol rozwija się, dając szansę pracy naszym mieszkańcom. Odbiorcami artykułów firmy są zagraniczni kontrahenci i stan tej ulicy źle świadczy o gospodarności naszej gminy - mówiła sołtys Regina Lamtschek.

źródło: http://www.tygodniknowy.pl/