40-lecie istnienia Koła Łowieckiego "Hubert"

W sobotę myśliwi z Koła Łowiecekiego Hubert w Skórce świętowali jubileusz 40-lecia istnienia koła. Sztandar, obraz do ołtarza z wizerunkiem św. Huberta i odznaczenia. W obecności rodzin i sympatyków łowiectwa przyrzekali przestrzegac praw łowieckich.

Sztandar i wizerunek św. Huberta

Mszą św. rozpoczął się jubileusz 40-lecia istnienia Koła Łowieckiego "Hubert" w Skórce. Ks. proboszcz Grzegorz Fabiszak poświęcił nowy sztandar Koła, a także darowany przez myśliwych obraz do ołtarza bocznego z wizerunkiem św. Huberta. Wśród wielu ciepłych słów kierowanych w tym uroczystym dniu pod adresem myśliwych ks. proboszcz przypomniał, że sztandar to nie tylko drzewiec mieniący się zielenią i złotem nitek, ale przede wszystkim wartości, tradycje i dobre imię polskiego łowiectwa, to postępowanie zgodnie z zasadami etyki łowieckiej i prawem. Dzięki oprawie muzycznej sygnalistów z Zespołu Szkół Leśnych w Goraju, pod dyrekcją Macieja Strawy, msza św. miała niezwykle podniiosły charakter.

Symbol pięknych idei

Oficjalne przekazanie sztandaru odbyło się przy Domku Myśliwskim. W obecności rodzin myśliwych, zaproszoncyh gości i sympatyków łowiectwa odczytano akt nadania sztandaru. Fundatorzy sztandaru: Zarząd Okręgowy PZŁ w Pile, Nadleśnictwo Zdrojowa Góra, Maria i Sławomir Łagun, Andrzej Szczotka, Waldemar Bocheński, Henryk Hinca, Zdzisław Streflik i Norbert Konat mieli zaszczyt wbic gwoździe na drzewcu sztandaru. Po tym prezes Koł Joachim Dolny z rąk Antoniego Przybylskiego, prezesa Okręgowej Rady Łowieckiej w Pile przyjął sztandar, przekazując go następnie poczetowi w składzie: Tadeusz Jasińki - chorąży, Przemysław Pszczółka i Antoni Przybylski. - Przekazuję pod waszą straż i opiekę najcenniejszy symbol naszego Koła. Strzeżcie go jak prawdziwego skarbu dla nas i potomnych - mówił prezes Joachim Dolny, przekazując sztandar. Najważniejszą część uroczystości zakończono ślubowaniem myśliwych z KŁ Hubert, w którym przyrzekali zachowywac tradycję polskiego łowiectwa, chronic przyrodę ojczystą, dbac o dobre imię łowiectwa i godność polskiego myśliwego.

Odznaczenia łowieckie

Uroczystość była również okazją do wręczenia odznaczeń łowieckich. Medalem Za Zasługi w Rozwoju Wielkopolskiego Łowiectwa odznaczono KŁ Hubert w Skórce. Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej odznaczeni zostali: Norbert Konak i Przemysław Dolny. Medalem Za Zasługi w Rozwoju Wielkopolskiego Łowiectwa odznaczono: Joachima Dolnego, Leona Kościuka, Grzegorza Malinowskiego i Jarosława Szczepkowskiego. Medalem za zasługi w Rozwoju Łowiectwa Pilskiego uhonorowano: Włodzimierza Gwizdałę, Włodzimierza Nakonecznego, Zygmunta Walczaka i Waldemara Bocheńskiego. Z gratulacjami i życzeniami z okazji okrągłego jubileuszu przybyli liczni goście. Myśliwi przyjęli gratulacje m.in. od Sławomira Jaroszewicza, przewodniczącego zarządu okręgowego PZŁ w Pile, Kazimierza Suchowery, nadleśniczego Nadleśnictwa Zdrojowa Góra, Janusza Szczerbiaka, burmistrza Krajenki, prezesów sąsiednich kół, a także przedstawicieli Towarzystwa Przyjaciół Skórki. Uroczystość zakończył krótki koncert sygnalistów.

źródło: Aktualności lokalne nr 37 (524)