Sprawozdanie finansowe Rady Kościelnej w Skórce za rok 2012

Sprawozdanie finansowe Rady Kościelnej w Skórce za rok 2012
Stan kasy: 3275,62 zł