Terminy wywozu nieczystości stałych w roku 2013 w Skórce

Terminy wywozu nieczystości stałych w roku 2013 w gminie Krajenka przez firmę ALTVATER PIŁA.
Dotyczy miejscowości: Skórka.
Wywóz odbywał się będzie 2 razy w miesiącu w PIĄTEK:
styczeń:4, 18
luty:1, 15
marzec:1, 15
kwiecień:5, 19
maj:4 (sobota), 17
czerwiec:7, 21