Terminy wywozu nieczystości stałych w roku 2012 w gminie Krajenka

Terminy wywozu nieczystości stałych w roku 2012 w gminie Krajenka przez firmę ALTVATER PIŁA.
Dotyczy miejscowości: Skórka, Dolnik, Paruszka, Głubczyn, Maryniec, Augustowo.
Wywóz odbywał się będzie 2 razy w miesiącu w PIĄTEK:
styczeń:7 (sobota), 20
luty:3, 17
marzec:2, 16
kwiecień:6, 20
maj:5 (sobota), 18
czerwiec:1, 15
lipiec:6, 20
sierpień:3, 18 (sobota)
wrzesień:7, 21
październik: 5, 19
listopad:9, 23
grudzień:7, 21