Odpust w Skórce (2012 rok)

Odpust w kościele filialnym w Skórce W dniu 8 września w kościele katolickim przypada święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Z tej okazji kościół w Skórce obchodził uroczystość, ponieważ jest pw. Narodzenia NMP.
Ksiądz Zenon Mońka tak pisze o święcie Narodzenia NMP - "8 września wspominamy ze czcią i wdzięcznością narodziny Matki Bożej. Święto to pobudza nas w szczególny sposób do dziękczynienia za ten wielki dar Bożej Miłości. Rodzi się bowiem Ta, która - jak śpiewamy w jednej z pieśni maryjnych - została "przed wiekami przejrzana i za Matkę wybrana, Jezusowi Chrystusowi Niepokalana" (pieśń Witaj, Święta...). Kościół, ciesząc się Maryją, woła w dzień Jej święta słowami liturgii: "Twoje narodzenie, Bogurodzico Dziewico, zwiastowało radość całemu światu; z Ciebie się narodziło Słońce sprawiedliwości, Chrystus, który jest naszym Bogiem. On uwolnił nas od potępienia i przywrócił nam łaskę. On zwyciężył śmierć i dał nam życie wieczne" (antyfona na "benedictus"). Przeto Kościół nazywa Ją Gwiazdą Zaranną zwiastującą już bliski wschód słońca, czyli spełnienie obietnicy. "Istotnie, tak jak gwiazda owa, , poprzedza wschód słońca, tak Maryja, od swego Niepokalanego Poczęcia, poprzedziła przyjście Zbawiciela, wschód Słońca sprawiedliwości w dziejach rodzaju ludzkiego" (Jan Paweł II, Redemptoris Mater, nr 3). Ewangelia nie mówi o narodzeniu Maryi. Gdy św. Mateusz kończy rodowód Chrystusa słowami: "Jakub był ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem" (Mt 1, 16), wymienia Ją po raz pierwszy i od razu ukazuje jako Matkę Zbawiciela. Boskie macierzyństwo było główną przyczyną narodzenia się Maryi. Ona po to została stworzona, aby porodzić Jezusa Chrystusa. Ewangelia nie wymienia też imion rodziców Maryi i miejsca Jej narodzenia. Braki te uzupełniają pisma apokryficzne, które są ważnym przekazem wiary chrześcijan żyjących w pierwszych wiekach. Wśród nich wyróżnia się Protoewangelia Jakuba, napisana w połowie II wieku. Apokryf ten podaje imiona rodziców Maryi, którymi są Joachim i Anna. Mówi o miejscu narodzenia i dzieciństwie Maryi, o oddaniu Jej przez rodziców na dalsze wychowanie do świątyni. Istnieje wiele niejasności i rozbieżności co do właściwej daty narodzin Matki Bożej. Jeżeli przyjmiemy, że Jezus narodził się w pierwszym roku, to Maryja - między 20. a 16. rokiem przed narodzeniem Chrystusa. Istnieje również wiele hipotez dotyczących miejsca Jej narodzin. Wskazują one Setoris i Betlejem, trzecia hipoteza - tzw. zachodnia - wskazuje na Nazaret, czwarta - wschodnia, powołująca się na św. Jana Damasceńskiego, wskazuje na Jerozolimę - miasto, w którym na miejscu obecnego kościoła św. Anny miał stać dom rodziców Maryi.
W Jerozolimie miało również początek święto Narodzenia Maryi, które obchodzono co roku 8 września, w rocznicę poświęcenia kościoła pw. Matki Bożej.
W naszej Ojczyźnie święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w szczególny sposób upodobał sobie wiejski lud, nazywając je świętem Matki Boskiej Siewnej. Był bowiem taki dawny zwyczaj, że dopiero po tym święcie i po przygotowaniu pól zaczynano jesienny siew:

Gdy o Matce Bożej zasiano,
To ani za późno, ani za rano.

To święto kościelne staje się również tematem dla poetów. Poświęca mu jeden ze swoich wierszy Józef Skóra. W wierszu: Matka Boża Siewna pisze:

Idzie Matka Boska Siewna
po jesiennej roli,
wsiewa ziarno w ziemię czarną
w złotej aureoli.
Rzuca swe płomienne blaski
na pola i sioła,
Miłosierna, pełna łaski
patrzy dookoła...

W święto Matki Bożej Siewnej, jak każe dawny zwyczaj, rolnicy przynoszą ziarno przeznaczone na tegoroczny zasiew. Kapłan, poświęcając je, wypowiada następującą modlitwę: "Boże, Ty sprawiasz, że wszelkie nasiona wpadłszy w ziemię obumierają, aby wydać plon (...). Prosimy Cię, pobłogosław te ziarna zbóż i inne nasiona. Zachowaj je przed gradem, powodzią, suszą i wszelką szkodą, a ziemię użyźnij rosą z nieba, aby rośliny z nich wyrosłe wydały obfite plony. Spraw też, abyśmy za przykładem Najświętszej Maryi Panny (...) przynosili plon stokrotny przez naszą wytrwałość w pełnieniu Twojej woli". I tak zaorane zagony czekają na przyjęcie nowego daru - ziemia wkrótce otrzyma nowe ziarno; ono jeszcze przed nadejściem zimy uraduje nasze oczy zielenią. Na wiosnę ziarno przygarnięte przez ziemię, wraz z całą naturą, wybuchnie bogatym wzrostem. Pod koniec lata znów uraduje nas plonem stokrotnym.
Nic więc dziwnego, że Kościół pragnie 8 września, a więc pod koniec lata i na progu jesieni, uczcić Matkę Bożą, wspominając Jej narodzenie. Jej przyjście na świat tak bardzo przywołuje w wyobraźni obraz jesiennego siewu. W Maryi bowiem Bóg powierzył ziemi drogocenne "ziarno", które w przyszłości wyda plon.
"Błogosławiony jest owoc żywota Twojego..." - modlą się dziś tysiące ludzi wierzących na całej ziemi."
Tyle ks. Zenon. Na naszą uroczystość, ksiądz proboszcz zaprosił swojego kolegę ze studiów seminaryjnych, aby odprawił uroczystą mszę świętą w pięknie udekorowanym kościele. Na początku ksiądz celebrans w kilku słowach opowiedział o narodzeniu Maryi, powitał wszystkich, którzy zebrali się w kościele.
Pierwsze i drugie czytanie, przedstawił nasz katecheta, pan Krzysztof, natomiast oprawę muzyczną przygotowała pani Ewa z naszej parafii Głubczyn, pięknie grając na keyboardzie i "niebiańskim" głosem intonowała pieśni. Kapłan celebrujący mszę świętą w homilii przedstawił w kilku zdaniach historię narodzenia Maryi, mówiąc m. in., że w tradycji polskiej te święto nosi nazwę matki Bożej siewnej. Podkreślił również, iż życie jest największą wartością i nie wolno go niszczyć przez aborcję, antykoncepcję, eutanazję itp. Bóg jest panem życia nie człowiek, każde poczęte dziecko ma prawo do życia. Po komunii świętej, którą przyjęło bardzo dużo osób - dziewczynka i chłopiec z naszej szkoły recytowali wiersz pt. "Matka Boża Siewna", który mówił o tym jak Maryja zeszła z nieba i rzucała ziarno na pulchną czarną ziemię, nawiązując treścią do obrazu znajdującego się w naszym kościele. Następnie przewodniczący mszy świętej pobłogosławił i poświęcił przyniesione łany zbóż, kwiaty, zioła, ziarno i upieczone, chrupiące, świeże bułki oraz wszystkich uczestników Eucharystii. Po błogosławieństwie wyszliśmy w procesji wokół kościoła z Panem Jezusem pod postacią chleba, śpiewając eucharystyczne pieśni z krzyżem i sztandarami. Po procesji odśpiewaliśmy pieśń "Ciebie Boga wysławiamy, otrzymaliśmy błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Na zakończenie mszy świętej ksiądz proboszcz podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tej uroczystości, a szczególnie księdzu celebransowi i radzie parafialnej. Cała uroczystość zakończyła się odśpiewaniem hymnu "Boże coś Polskę" i zabraniem do domów, chrupiących, świeżych bułeczek, upieczonych z tegorocznego ziarna. Nasze świętowanie uwieczniliśmy kolorowymi zdjęciami, które zamieściliśmy w naszej galerii. Dziękujemy Panu Bogu, że mogliśmy przeżyć tak piękną uroczystość w naszym kościele. Szczęść Boże!

katecheta
Krzysztof Kwiatkowski

Zdjęcia z uroczystości:

Odpust w Kościele w Skórce (08.09.2012) Odpust w Kościele w Skórce (08.09.2012) Odpust w Kościele w Skórce (08.09.2012)
Odpust w Kościele w Skórce (08.09.2012) Odpust w Kościele w Skórce (08.09.2012) Odpust w Kościele w Skórce (08.09.2012)
Odpust w Kościele w Skórce (08.09.2012) Odpust w Kościele w Skórce (08.09.2012) Odpust w Kościele w Skórce (08.09.2012)
Odpust w Kościele w Skórce (08.09.2012) Odpust w Kościele w Skórce (08.09.2012) Odpust w Kościele w Skórce (08.09.2012)
Odpust w Kościele w Skórce (08.09.2012) Odpust w Kościele w Skórce (08.09.2012) Odpust w Kościele w Skórce (08.09.2012)
Odpust w Kościele w Skórce (08.09.2012) Odpust w Kościele w Skórce (08.09.2012) Odpust w Kościele w Skórce (08.09.2012)
Odpust w Kościele w Skórce (08.09.2012) Odpust w Kościele w Skórce (08.09.2012) Odpust w Kościele w Skórce (08.09.2012)
Odpust w Kościele w Skórce (08.09.2012) Odpust w Kościele w Skórce (08.09.2012) Odpust w Kościele w Skórce (08.09.2012)
Odpust w Kościele w Skórce (08.09.2012) Odpust w Kościele w Skórce (08.09.2012) Odpust w Kościele w Skórce (08.09.2012)
Odpust w Kościele w Skórce (08.09.2012) Odpust w Kościele w Skórce (08.09.2012) Odpust w Kościele w Skórce (08.09.2012)

Zdjęcia autorstwa Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego:

Odpust w Kościele w Skórce (08.09.2012) Odpust w Kościele w Skórce (08.09.2012) Odpust w Kościele w Skórce (08.09.2012)
Odpust w Kościele w Skórce (08.09.2012) Odpust w Kościele w Skórce (08.09.2012) Odpust w Kościele w Skórce (08.09.2012)
Odpust w Kościele w Skórce (08.09.2012) Odpust w Kościele w Skórce (08.09.2012) Odpust w Kościele w Skórce (08.09.2012)
Odpust w Kościele w Skórce (08.09.2012) Odpust w Kościele w Skórce (08.09.2012) Odpust w Kościele w Skórce (08.09.2012)
Odpust w Kościele w Skórce (08.09.2012) Odpust w Kościele w Skórce (08.09.2012) Odpust w Kościele w Skórce (08.09.2012)
Odpust w Kościele w Skórce (08.09.2012) Odpust w Kościele w Skórce (08.09.2012) Odpust w Kościele w Skórce (08.09.2012)
Odpust w Kościele w Skórce (08.09.2012) Odpust w Kościele w Skórce (08.09.2012) Odpust w Kościele w Skórce (08.09.2012)
Odpust w Kościele w Skórce (08.09.2012) Odpust w Kościele w Skórce (08.09.2012) Odpust w Kościele w Skórce (08.09.2012)