Budowa chodników z podjazdami do posesji

Od sierpnia ubiegłego roku trwa modernizacja drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku od granicy Skórki (od strony Krajenki) do mostu na Głomii. Inwestor czyli Zarząd Dróg Wojewódzkich na chwilę obecną rozpoczął budowę chodników wraz z podjazdami do poszczególnych posesji. W związku z modernizacją drogi Gmina i Miasto Krajenka musiała rozpocząć planowaną dopiero na 2013 roku budowę kanalizacji sanitarnej w ramach projektu: "Ochrona wód zlewni rzeki Noteć" w Skórce. Firma "Wimar" z Kornowa która odpowiedzialna jest za budowę kanalizacji wykonała już swoją "część" przed położeniem chodników przy ulicy Złotowskiej. Dalsza część prac przy budowie kanalizacji w Skórce będzie realizowana zgodnie z planem czyli w roku 2013.

Modernizacja drogi nr 188 oraz budowa kanalizacji w Skórce 2012 Modernizacja drogi nr 188 oraz budowa kanalizacji w Skórce 2012 Modernizacja drogi nr 188 oraz budowa kanalizacji w Skórce 2012
Modernizacja drogi nr 188 oraz budowa kanalizacji w Skórce 2012 Modernizacja drogi nr 188 oraz budowa kanalizacji w Skórce 2012 Modernizacja drogi nr 188 oraz budowa kanalizacji w Skórce 2012
Modernizacja drogi nr 188 oraz budowa kanalizacji w Skórce 2012 Modernizacja drogi nr 188 oraz budowa kanalizacji w Skórce 2012 Modernizacja drogi nr 188 oraz budowa kanalizacji w Skórce 2012
Modernizacja drogi nr 188 oraz budowa kanalizacji w Skórce 2012 Modernizacja drogi nr 188 oraz budowa kanalizacji w Skórce 2012 Modernizacja drogi nr 188 oraz budowa kanalizacji w Skórce 2012
Modernizacja drogi nr 188 oraz budowa kanalizacji w Skórce 2012 Modernizacja drogi nr 188 oraz budowa kanalizacji w Skórce 2012 Modernizacja drogi nr 188 oraz budowa kanalizacji w Skórce 2012
Modernizacja drogi nr 188 oraz budowa kanalizacji w Skórce 2012 Modernizacja drogi nr 188 oraz budowa kanalizacji w Skórce 2012 Modernizacja drogi nr 188 oraz budowa kanalizacji w Skórce 2012
Modernizacja drogi nr 188 oraz budowa kanalizacji w Skórce 2012 Modernizacja drogi nr 188 oraz budowa kanalizacji w Skórce 2012 Modernizacja drogi nr 188 oraz budowa kanalizacji w Skórce 2012